Algemene voorwaarden verhuizingen en transporten

ALGEMENE VOORWAARDEN ivm verhuizingen en verhuisliften bij Formarin nv, commerciële naam VanTrans; gekend onder www.vantrans.be.

 1. De klant dient de verhuisfirma op de hoogte te brengen van mogelijke obstakels voor de woning zoals palen, terrassen, telefoonkasten, bomen, de lengte van de voortuin en/of de verhuizing op een binnenkoer moet plaatsvinden. Indien de verhuisfirma bij aankomst bij de klant opmerkt dat het gebruik van de verhuislift onmogelijk is en de verhuisfirma was niet tijdig ingelicht, heeft de firma het recht de verhuis te annuleren. De klant zal de volledige verhuis moeten betalen..

 2. Kasten moeten leeg zijn. Schabben moeten uit de kasten gehaald worden. De deurtjes moeten op slot en dicht gekleefd zijn.

 3. Hevige weersomstandigheden die het verhuizen gevaarlijk en onveilig maken geven recht tot beëindiging van de verhuis. De eigenaar kan verzoeken om te wachten tot de bui voorbij is, wetende dat de werkuren doorlopen. Schade veroorzaakt door weersomstandigheden blijft steeds uitgesloten van de aansprakelijkheid van de firma.

 4. De klant is verantwoordelijk indien er gebruik dient gemaakt te worden van opritten en dient vooraf toelating en verkeersborden aan te vragen bij de bevoegde instantie.

 5. Er moet een ruimte van minimum 20 meter voor beide adressen voorzien zijn (10 meter links van de woning, 10 meter rechts).

 6. De firma is niet aansprakelijk voor wachttijden veroorzaakt door verkeerd geparkeerde voertuigen, zelfs indien de verkeersborden door de firma zijn aangevraagd. De kosten voor de wachttijd zijn altijd ten laste van de klant.

 7. De firma is niet aansprakelijk voor kosten/boetes veroorzaakt omdat de klant geen vergunning heeft. Deze kosten/boetes zijn altijd ten laste van de klant.

 8. Het gebruik van de huislift gebeurt op verantwoordelijkheid van de klant. Deze dient op voorhand aan de conciërge of eigenaar toestemming te vragen deze te mogen gebruiken en alle voorzorgsmaatregelen te nemen voor de bescherming van de lift.

 9. Tenzij anders overeeen gekomen dient de volledige verhuis contant betaald te worden, per direct bij afronding van de verhuis.

 10. Indien wij de betaling niet ontvangen hebben, zal deze vordering uit handen worden gegeven aan ons incassobureau. U zult aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende rente en incassokosten.

 11. De verhuisfirma is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij slechte staat of lichte kwaliteit van ramen, gevel, balkon, -en raamreling of wankele bevestiging ervan.

 12. Breekbare goederen dienen op voorhand vermeld te worden. Meubelen die reeds gedemonteerd zijn, worden door ons personeel niet gemonteerd. Demonteren van meubels doen wij niet. Breekbare goederen en fragile goederen dienen door de klant volledig ingepakt te worden. Wij zijn niet verantwoordelijke voor glasbreuk of schade aan goederen die niet op een correcte manier ingepakt worden.

 13. Krassen, deuken, blutsen, scheuren zijn steeds uitgesloten van de aansprakelijkheid van de firma.

 14. Er wordt niet verhuisd via de trap. Schade toegebracht aan de woning of de goederen doordat de verhuisfirma verplicht is goederen via de trap naar beneden te dragen zijn niet de aansprakelijkheid van de verhuisfirma.

 15. PRIJS EN BETALING Werkuren worden berekend bij aankomst tot en met vertrek.

 16. De prijs van de verhuis dient onmiddellijk na de verhuis, wanneer de verhuislift gedemonteerd is en de wagen klaar is om te vertrekken contant betaald te worden. Indien de klant de verhuis om welke redenen dan ook annuleert binnen de 48 uur voordat de verhuis gepland is, dient het volledige bedrag betaald te worden. Annulatie kan enkel schriftelijk of per mail gebeuren.

 17. Alleen de rechtbank van Hasselt is bevoegd , en uitsluitend Belgisch recht is van toepassing