Factuurvoorwaarden

Algemene voorwaarden facturen Formarin BTW BE0737923540, St Truidersteenweg 175, 3500 Hasselt

  1. Onze facturen zijn contant betaalbaar.

  2. Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd aan 1% per maand en een
    schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Bij niet-naleving van onze kant, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant verschuldigd

  3. Enkel de rechtbanken van de verkoper zijn bevoegd.